Find a Doctor

Dr. Vipul Gupta

Dr. Vipul Gupta

Consultant- Homeopathy

Dr. Satish Chaku

Dr. Satish Chaku

Associate Director- Emergency Services

Dr. Shilpa Thakur

Dr. Shilpa Thakur

Visiting Dietician

Dr. Sunil Ahuja

Dr. Sunil Ahuja

Associate Director – ENT

Dr. Kamal Kishore

Dr. Kamal Kishore

HOD- Physiotherapy

Dr. Punit Pruthi

Dr. Punit Pruthi

Sr. Consultant – Rheumatology & Internal Medicine

Dr. Amit Bangia

Dr. Amit Bangia

Sr. Consultant – Dermatology

Dr. Ajit Pratap Singh

Dr. Ajit Pratap Singh

Associate Director – Imaging

Dr. Shilpa Gupta

Dr. Shilpa Gupta

Sr. Consultant – Pathology

Dr. Hemant Goel

Dr. Hemant Goel

Sr. Consultant – Respiratory & Sleep Medicine

Dr. Deepika Gumber

Dr. Deepika Gumber

Sr. Consultant – Radiology

Dr. Meenakshi Aggarwal

Dr. Meenakshi Aggarwal

Sr. Consultant- Anaesthesia